DANH SÁCH TẬP HUẤN THEO DỰ ÁN ... - TRƯỜNG THPT NÀ BAO
Chung Công Sự gửi đến Học sinh khối 12 (): Chúc các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016! (Lúc: 05.05.2016 09:19)                     
14:44 ICT Thứ ba, 20/03/2018

Trang nhất » TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin nhà trường

DANH SÁCH TẬP HUẤN THEO DỰ ÁN ...

Thứ hai - 19/12/2011 18:57

PHÒNG GD&ĐT NGUYÊN BÌNH

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN DỰ ÁN THCS

VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT

 

Mô đun 1. Học tích cực, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS vùng khó khăn nhất; Mô đun 2. Thực hành day học tích cực

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác (Trường)

Chức vụ

Giới tính

Trình độ

SĐT trưởng đoàn

1

Trương Ngọc Hải

Phòng GD&ĐT

Cán bộ

Nam

Cao đẳng

0988 851 008

2

Lương Thị Ngọc

PTCS Thịnh vượng

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

3

Đoàn Thị Kim Ngân

PTCS Thịnh vượng

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

4

Ma Văn Thượng

PTCS Minh Tâm

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

5

Lê Thị Vân

PTCS Minh Tâm

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

6

La Thanh Tuyết

PTCS Minh Thanh

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

7

Lương Thị Mai

PTCS Minh Thanh

Giáo viên

Nữ

Đại học

 

8

Hoàng Thị Lim

THCS Lang Môn

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

9

Lê Thị Điệp

THCS Lang Môn

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

10

Bùi Thị Quyên

THCS Thái Học

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

11

Hà Thị Tuyết

THCS Thái Học

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

12

Nông Thị Bời

THCS Quang Thành

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

13

Lăng Thị Thì

THCS Quang Thành

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

14

Hoàng Thu Dung

THCS Tam Kim

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

15

Lục Thị Châm

THCS Tam Kim

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

16

Nguyễn Thị Tý

THCS Hoa Thám

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

17

Hà Thị Xuyến

THCS Hoa Thám

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

18

Dương Việt Bắc

THCS Hưng Đạo

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

19

Trương Thị Thuận

THCS Hưng Đạo

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

20

Lê Quang Đức

THCS TT Nguyên Bình

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

21

Trần Mai Huệ

THCS TT Nguyên Bình

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

22

Đào Thị Kiều

THCS Thể Dục

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

23

Trịnh Thị Hồng Hà

THCS Thể Dục

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

24

Nguyễn Thị Huê

THCS Triệu Nguyên

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

25

Hoàng Văn Bộ

THCS Triệu Nguyên

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

26

Phương Quốc Huy

THCS Vũ Nông

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

27

Hoàng Thị Ngân

THCS Vũ Nông

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

28

Phan Thị Mai Dung

THCS Yên Lạc

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

29

Đinh Văn Thực

THCS Yên Lạc

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

30

Nông Văn Long

THCS Ca Thành

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

31

Hà Thị Bích Định

THCS Ca Thành

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

32

Hà Quốc Toản

THCS Mai Long

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

33

Đoàn Thị Mai

THCS Mai Long

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

34

Nguyễn Ngô Ban

THCS Phan Thanh

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

35

Phan Thị Phượng

THCS Phan Thanh

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

36

Trương Mai Hương

THCS Thành Công

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

37

Lê Thị Hoài Thu

THCS Thành Công

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

38

 Nguyễn Thị Lan

PTDT Nội trú

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

39

 Phương T. Thu Hằng

PTDT Nội trú

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

40

 Chu Tuấn Khang

THPT Nà Bao

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

41

 Hoàng Thị Thuỷ

THPT Nà Bao

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

42

Vũ Thị Yến

THPT Tĩnh Túc

TTCM

Nữ

Cao đẳng

01696164060

43

Đinh Thị Yến

THPT Tĩnh Túc

BT Đoàn

Nữ

Cao đẳng

 

 

Mô đun 3. Nâng cao hiệu quả thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác (Trường)

Chức vụ

Giới tính

Trình độ

SĐT trưởng đoàn

1

Lê Văn Trường

Phòng GD&ĐT

Cán bộ

Nam

Cao đẳng

0987 147 886

2

Lục Thị Phương

PTCS Thịnh vượng

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

3

Ma Thị Lai

PTCS Thịnh vượng

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

4

Nông Thị Tuyền

PTCS Minh Tâm

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

5

Lục Thị Sậư

PTCS Minh Tâm

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

6

Trương Ngọc Huấn

PTCS Minh Thanh

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

7

Nông Thị Nhàn

PTCS Minh Thanh

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

8

Lãnh Thị Minh Huệ

THCS Lang Môn

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

9

Bàn Thị Loan

THCS Lang Môn

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

10

Nguyễn Ngọc Tân

THCS Thái Học

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

11

Dương Thị Minh Nguyệt

THCS Thái Học

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

12

Nông Thị Điều

THCS Quang Thành

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

13

Nông Thị Phương Thảo

THCS Quang Thành

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

14

Nông Thị Hoa

THCS Tam Kim

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

15

Phương Quỳnh Lưu

THCS Tam Kim

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

16

Vi Thị Hằng

THCS Hoa Thám

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

17

Hà Văn Công

THCS Hoa Thám

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

18

Hà Thanh Đài

THCS Hưng Đạo

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

19

Nguyễn Thị Như

THCS Hưng Đạo

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

20

Tô Thị Giang

THCS TT Nguyên Bình

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

21

Nông Minh Liễu

THCS TT Nguyên Bình

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

22

Nông Văn Thành

THCS Thể Dục

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

23

Lương Thị Hiên

THCS Thể Dục

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

24

Hà Văn Cường

THCS Triệu Nguyên

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

25

Trương Văn Chung

THCS Triệu Nguyên

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

26

Đàm Trọng Tuấn

THCS Vũ Nông

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

27

Đỗ Thị Tâm

THCS Vũ Nông

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

28

Nông Thành Tĩnh

THCS Yên Lạc

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

29

Hoàng Thị Man

THCS Yên Lạc

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

30

Diêu Hương Thảo

THCS Ca Thành

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

31

Hoàng Văn Đức

THCS Ca Thành

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

32

Mạc Thị Thiếp

THCS Mai Long

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

33

Lý Thị Duyên

THCS Mai Long

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

34

Hoàng Thế Anh

THCS Phan Thanh

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

35

Triệu Thị Anh Lan

THCS Phan Thanh

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

36

Đinh Văn Nghĩa

THCS Thành Công

Giáo viên

Nam

Cao đẳng

 

37

Lý Thị Thưởng

THCS Thành Công

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

 

38

 Nguyễn Trung Đông

PTDT Nội trú

Giáo viên

Nam

Đại học

 

39

 Nông Thị Hương

THPT Nà Bao

Giáo viên

 Nữ

Cao đẳng

 

40

 Chu Mã Diễm

THPT Nà Bao

Giáo viên

 Nữ

Cao đẳng

 

41

Lục Thị Hương

THPT Tĩnh Túc

Giáo viên

Nữ

Cao đẳng

01697075619

42

Tô Bích Ngà

THPT Tĩnh Túc

Giáo viên

Nữ

Đại học

 

 

                                                           Nguyên Bình, ngày 07 tháng  12 năm 2011

                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                       Vũ Văn May

Tác giả bài viết: Chu Tuấn Khang

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Nguyên Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Ta sẽ đọc sâu sắc hơn, ta sẽ nhớ chính xác hơn, ta thưởng thức các sự việc với niềm thích thú lớn hơn nếu ta có một người bạn để cùng chia sẻ với ta.Pam BrownChú ý : Bạn kích vào banner ở trên, chờ 5 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để ủng hộ website nhà trường nhé! . 

ĐĂNG NHẬP

TIỆN ÍCH

             

   Bản đồ              Tài Liệu TK

             

  TKB Lớp         TKB Giáo Viên

                  

  Xem Điểm TN          Dịch

AI ĐANG TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 310
  • Tháng hiện tại: 233776
  • Tổng lượt truy cập: 9504370

Quản trị site

QUẢNG CÁO

Áo lông đẹp
Áo lông sang trọng, kiểu cách chất lượng
Đồ bộ bé trai giá sỉ
Nhà cung cấp đồ bộ bé trai giá sỉ rẻ trên thị trường
Thiết bị lọc nước
Cách đơn giản để tăng “tuổi thọ” của thiết bị lọc nước
Bán máy sấy công nghiệp
Bán máy sấy công nghiệp giá rẻ uy tín chất lượng
Mở Hộp Chat