Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp năm học 2010 - 2011 - TRƯỜNG THPT NÀ BAO
Chung Công Sự gửi đến Học sinh khối 12 (): Chúc các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016! (Lúc: 05.05.2016 09:19)                     
12:14 ICT Chủ nhật, 18/02/2018

Trang nhất » TRANG CHỦ » THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp năm học 2010 - 2011

Thứ hai - 04/04/2011 09:11

UBND TỈNH CAO BẰNG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 553/KH-SGDĐT-GDTrH

                                                                            Cao Bằng, ngày 31 tháng 03 năm 2011

                                                         KẾ HOẠCH

       Ôn tập, bồi dưỡng học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPTNăm học 2010 - 2011

Kính gửi : - Các trường trung học phổ thông;

                - Các trung tâm Giáo dục thường xuyên;

                - Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp

                - Hướng nghiệp tỉnh.

  Căn cứ công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010-2011;

  Căn cứ công văn số 8255/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 07/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thi tốt nghiệp THPT năm 2011;

  Căn cứ công văn số 1600/BGDĐT-GDTrH ngày 23/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2011; công văn số 1635/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn ôn tập lớp 9 BTTHCS và ôn tập thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT năm học 2010-2011.

    Sở GDĐT Cao Bằng xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT như sau:

  I. YÊU CẦU, MỤC TIÊU

1. Yêu cầu:

  - Hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, tâm lý tự tin chủ động trong quá trình làm bài thi TN THPT.

 - Giúp đỡ, bồi dưỡng kiến thức học sinh học lực trung bình, yếu đủ điều kiện dự thi TN THPT nắm chắc chuẩn kiến thức kỹ năng các môn thi TN THPT để các em tự tin tham dự kỳ thi và đỗ TN THPT;

2. Mục tiêu:

 - Phấn đấu toàn tỉnh đỗ TN THPT trên 90%.

  II. NỘI DUNG

1. Hoàn thành chương trình lớp 12 THPT theo đúng kế hoạch của các Sở GDĐT, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của Bộ GDĐT. Lưu ý không được cắt xén chương trình đã qui định.

2. Triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011; trong đó chú trọng rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010; chỉ đạo các trường THPT triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 12, nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

3. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp; có hướng dẫn, gợi ý trả lời.

Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, chú trọng việc giúp học sinh thông hiểu và vận dụng kiến thức.

Bên cạnh việc ôn tập trong quá trình dạy học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, nhà trường và giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề: nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các chương, bài khác nhau; đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12: nội dung tổng hợp của tất cả các chủ đề đã được ôn tập.

Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách thức sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập theo qui định của Bộ. Việc sử dụng tài liệu tham khảo (nếu có) để hỗ trợ phương pháp dạy - học cần được cân nhắc thật cẩn thận.

4. Trong việc tổ chức ôn tập, cần hướng dẫn học sinh vận dụng các phương pháp ôn tập phù hợp.

 4.1. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp.

 4.2. Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

 4.3. Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức; tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu ( bồi dưỡng học sinh học lực yếu bộ môn, giúp đỡ, động viên để các em yên tâm ôn tập, phấn đấu vươn lên đạt mức trung bình trở lên); cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm và vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn (hướng dẫn học sinh tự ôn tập, tự đánh giá kết quả học tập của bản thân; giúp cho các em xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với trình độ bản thân).

5. Rèn luyện kỹ năng làm bài thi hình thức trắc nghiệm, và hình thức tự luận.

6. Tổ chức cho học sinh, giáo viên học tập Quy chế thi TN THPT.

7. Tổ chức thi thử trước ngày thi TN THPT.

8. Các trường THPT và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, có hiệu quả nhất, nhưng không quá tải.

  III. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC:

1. Lớp ôn tập do giáo viên bộ môn dạy lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp thực hiện:

 - Rà soát việc thực hiện chương trình môn thi tốt nghiệp;

 - Hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức trọng tâm theo tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn học chương trình cấp THPT, chủ yếu lớp 12;

 - Hướng dẫn học sinh tự ôn tập, tự đánh giá kết quả học tập của bản thân; giúp cho các em xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với trình độ bản thân;

 - Rèn luyện kỹ năng làm bài thi hình thức trắc nghiệm, và hình thức tự luận;

 - Tổ chức học tập quy chế thi tốt nghiệp THPT (phần liên quan đến học sinh).

2. Lớp ôn tập theo chủ đề bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng môn thi TN THPT do tổ chuyên môn phân công giáo viên bộ môn có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn, nhà trường phân công cán bộ, giáo viên quản lý, kiểm tra.

3. Nhóm ôn tập theo từng lớp: Học sinh cùng trình độ (yếu, trung bình, khá, giỏi) theo môn trong lớp, giáo viên bộ môn lớp hướng dẫn, kiểm tra; giáo viên chủ nhiệm động viên, giúp đỡ.

4. Học sinh ôn tập, tự ôn tập: Mỗi học sinh xây dựng và thực hiện kế họach ôn tập từ ngày 01/4 đến 30/5, lịch hàng tuần ôn tập, tự ôn, tự kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn lớp.

  IV. QUY TRÌNH ÔN TẬP

1. Vòng 1: Giáo viên hệ thống hóa từng mạch kiến thức theo phân môn, chuyên đề, dạng bài tập, dạng câu hỏi kiểm tra; hướng dẫn học sinh ôn tập sau đó tự lập đề cương chi tiết.

2. Vòng 2: Trên cơ sở đề cương chi tiết do học sinh tự biên soạn ở vòng 1, học sinh tự ôn, tự giải bài tập, câu hỏi kiểm tra trong tài liệu ôn tập của Bộ và ngân hàng câu hỏi, đề thi do tổ bộ môn xây dựng. Giáo viên hướng dẫn học sinh tự ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi hình thức trắc nghiệm và hình thức tự luận.

3. Vòng 3: Trên cơ sở kết quả thi thử, giáo viên bộ môn rút kinh bài thi thử, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh tự ôn, tự giải các đề thi tốt nghiệp các năm học trước và bộ đề thi tổng hợp trong ngân hàng câu hỏi, đề thi, giáo viên dành thời gian giúp đỡ học sinh học sinh yếu, sửa lỗi bài làm. Tuyệt đối không làm thay học sinh giải đề thi để học sinh chép lại.

4. Vòng 4: Học sinh nghỉ ngơi sau thời gian tập trung ôn tập có thể tự hệ thống lại nội dung đã học, đã ôn tập theo môn học; tự kiểm tra (tự nhớ lại) kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết sẵn sàng vận dụng giải quyết các vấn đề trong đề thi TN THPT ngày 2,3 và 4 tháng 6 năm 2011.

  V. LỊCH THỜI GIAN

Thời gian Nội dung ( đối với lớp 12)Tháng 3/2011 Tập huấn cho cán bộ quản ký các đơn vị Từ ngày 04 đến 09/4/2011 Ôn tập và kiểm tra các môn không thi TN THPTTừ ngày 13 đến 15/4/2011

- Ôn tập, làm đề cương nội dung học kỳ I (vòng 1)Từ ngày 16 đến 30/4/2011

- Ôn tập và kiểm tra các môn thi tốt nghiệp THPT

- Thi thử cấp tỉnh (đề trường tự ra – chấm)

- Đánh giá kết quả bài thi thử, rút kinh nghiệm kỹ năng làm bài và bổ sung kiến thức, kỹ năng. Từ ngày 02 đến 07/5/2011 Ôn tập, làm đề cương nội dung học kỳ II (vòng 1)Từ ngày 08 đến 22/5/2011 Rèn luyện kỹ năng làm bài, giải đề thi (vòng 2)Từ ngày 23 đến 29/5/2011 Học sinh tự ôn tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn và sự giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm.(vòng 3)Từ ngày 30 đến 31/5/2011 Học sinh nghỉ ngơi, tự nhớ lại những kiến thức cơ bản (vòng 4)Từ ngày 02 đến 04/6/2011 Thi TN THPT

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Tổ chức hội nghị, tập huấn:

 - Lãnh đạo trường THPT về kỹ năng chỉ đạo, quản lý công tác bồi dưỡng, ôn tập thi TN THPT (10/4/2011);

 - Tổ trưởng tổ chuyên môn về hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên bộ môn bồi dưỡng, ôn tập cho học sinh và hướng dẫn học sinh tự ôn tập bộ môn để thi TN THPT (các buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 3,4,5);

 - Giáo viên bộ môn dạy lớp 12 các môn thi TN THPT: Nội dung, phương pháp và kỹ năng hướng dẫn học sinh ôn tập phù hợp đối tượng học sinh. Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp do Hội đồng bộ môn biên soạn.

 - Giáo viên đang dạy lớp 12, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn học sinh ôn tập thi TN THPT tranh thủ sự giúp đỡ của giáo viên đã có kinh nghiệm.

b) Tổ chức kiểm tra các trường THPT:

Nội dung kiểm tra bao gồm:

 - Việc thực hiện chương trình môn học;

 - Khâu chuẩn bị hồ sơ cho thí sinh dự thi TN THPT;

 - Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập của nhà trường, của tổ bộ môn, giáo viên bộ môn;

 - Dự giờ rút kinh nghiệm của giáo viên còn ít kinh nghiệm ôn tập thi TN THPT.

c) Tổ chức thi diễn tập:

Phối hợp với phòng Khảo thí kiểm định chất lượng chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức thi thử TN THPT.

2. Trường Trung học phổ thông:

a) Tổ chức quán triệt đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh với tinh thần “Tập trung mọi điều kiện tốt nhất để 100% học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi và đỗ TN THPT năm 2011”.

 Phát động mỗi thành viên, mỗi tổ chức: Công đoàn, Đòan Thanh niên, tổ chuyên môn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, mỗi lớp học và từng học sinh đăng ký kế hoạch hành động thực hiện quyết tâm chính trị nêu trên.

b) Tổ chức rà soát, phân tích chất lượng học tập từng môn theo từng lớp để xây dựng kế họach bồi dưỡng ôn tập cho học sinh dự thi TN THPT từ trường, tổ bộ môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 và hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch ôn tập, tự ôn tập, tự kiểm tra kết quả ôn tập.

c) Họp cha mẹ học sinh lớp 12 theo từng lớp để phổ biến kế họach ôn tập của nhà trường của lớp, của bộ môn; nghiên cứu vận động để hầu hết cha mẹ học sinh ủng hộ kế hoạch ôn tập của trường, lớp; đồng thời tạo điều kiện, động viên nhắc nhở con em ôn tập nghiêm túc.

d) Kiểm tra, quản lý chặt chẽ nội dung hướng dẫn học sinh ôn tập của giáo viên bộ môn tại lớp; nội dung, hình thức và tổ chức ôn tập các chuyên đề bồi dưỡng học sinh yếu.

đ) Đảm bảo tài liệu ôn tập:

- Nhà trường phải trang bị tài liệu ôn tập cho giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập bao gồm:

 + Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn học lớp 12;

 + Sách giáo khoa; Tài liệu hướng dẫn ôn tập “ chuẩn bị kiến thức ôn thi tốt nghiệp theo chuẩn kiến thức kỹ năng” Nhà xuất bản giáo dục năm 2011.

 + Ngân hàng đề ôn tập thi TN THPT do HĐBM xây dựng gửi về trường qua hộp thư điện tử gdtrhcaobang@gmail.com và giáo viên của trường biên soạn;

 + Tài liệu các chuyên đề hướng dẫn học sinh ôn tập thi TN THPT, đặc biệt bồi dưỡng học sinh yếu dự thi TN THPT của giáo viên bộ môn từng trường.

- Hướng dẫn học sinh sử dụng tài liệu hướng dẫn Ôn tập của Bộ GDĐT, in sao các chuyên đề ôn tập phù hợp với đối tượng. Nhà trường không được cho học sinh sử dụng tài liệu giáo viên soạn để học sinh học thuộc lòng, học tủ, học vẹt.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tự làm đề cương ôn tập trong lúc ôn tập vòng1Trên đây là kế họach ôn tập thi TN THPT năm 2011 tỉnh Cao Bằng, Sở GDĐT yêu cầu trường THPT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập phù hợp với hoàn cảnh nhà trường, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Nơi nhận:                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC               

   - Như kính gửi;                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

   - Lãnh đạo Sở (để biết);                                                                Nguyễn Văn Tân 

   - UBND huyện, thị;

   - Các phòng Sở;

   - Lưu: VT, GDTrH.

                                                                                                      

Tác giả bài viết: Thanh Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui. Khi đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi, ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.Robert SouthChú ý : Bạn kích vào banner ở trên, chờ 5 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để ủng hộ website nhà trường nhé! . 

ĐĂNG NHẬP

TIỆN ÍCH

             

   Bản đồ              Tài Liệu TK

             

  TKB Lớp         TKB Giáo Viên

                  

  Xem Điểm TN          Dịch

AI ĐANG TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 2554
  • Tháng hiện tại: 151561
  • Tổng lượt truy cập: 9108827

Quản trị site

QUẢNG CÁO

Free and easy tour
Free and easy tour package
Diệt côn trùng tại nhà
Diệt côn trùng trong nhà
Kim thu sét
Kim thu set các loại - Giải pháp an toàn hiệu quả chống set
nam châm ferrite
nam châm ferrite
Suzuki cóc
Bán xe su cóc
Mở Hộp Chat